Rakamlarla Afrika’da Beslenme
Afrika’nın 53 ülkesinin 13’ünde erişkinlerde obezite yüzde 15 veya daha fazla görülür.
Büyümede bozulma 28 ülkede yüzde 30 veya daha fazla oranda yaygındır.

Yetişkinlerde şeker hastalığı, 16 ülkede yüzde 10 veya daha fazla oranda yaygındır.
Yüksek oranda yetişkin obezitesi bulunan 13 ülkenin 12’sinde yüksek diyabet oranları vardır.
Bu veriler doğrultusunda kurulan bağlantı oldukça ilginçtir.
Botsvana, yüksek oranda yetişkin diyabeti, yetişkin obezitesi ve büyümede bozulma kombinasyonlarının bulunduğu tek Afrika ülkesidir.
Ayrıca, yetersiz beslenen insan sayısı, ülke başına 1 milyon ile 20 milyon arasında değişmekte olup listenin başını Etiyopya ve Tanzanya (Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden ikisi) çekmektedir. Bu yetersiz beslenen nüfus Doğu Afrika’da yoğunlaşmıştır.
Bütün bu rakamların yanında, Dünya’nın ekilebilir yarısına sahip Afrika’nın açlıkla ilgili sorunlardan olumsuz bir şekilde etkilenmekte olduğu açıktır.
Arazilerinin yüzde 0 ile 5 ‘i ekilebilir olan sadece 16 ülke var ise de , 9 Afrika ülkesi yüzde 30 ile 50 ekilebilir araziye sahiptir. Örneğin Togo ve Burundi’de tarım arazisi sırasıyla yüzde 48,7 ve yüzde 46,7 ‘dir. Bu oran dünya geneli ortalaması olan %10,9’un dört katından fazladır.
Aslında açlık, Afrika’da acil bir sorundur. Bunun çıkışı ekilebilir arazilerin kullanımı ile mümkün olacaktır. Açlık yoksulluğun bir yan ürünüdür ancak Afrika’nın dev tarım potansiyelinden faydalanarak ve besleyici yiyeceklerin sağlanmasıyla aşılacaktır.
Ağustos 2017