Rakamlarla Afrika’da Girişimcilik ve Sanayileşme
Afrika’nın çalışma çağındaki nüfusunun yüzde 22’si dünyanın en yüksek oranı ile yeni iş yerleri açıyor.

Bu arada 20’den az çalışanı ve 5 yılı aşkın tecrübesi olan küçük işletmeler (KOBİ’ler) şu anda sahra-altı Afrika’da resmi sektör işlerinin en büyük tedarikçilerini oluşturuyor.
29 milyon genç her yıl bölgenin iş gücüne katılırken 2015-2030 yılları arasında ülkelerin kıtadaki istihdam yaratma hızını arttırması gerekecek.
Aynı zamanda, Afrika hükümetleri sanayileşme yoluyla ekonomik dönüşümü teşvik etmek için stratejiler geliştiriyor ve uyguluyorlar.
Yenilikçi sanayileşme stratejileri, sanayileşmeyi hızlandırmak için yüksek potansiyel girşimci faaliyetleri daha iyi hedefleyebilir. Bununla birlikte, şu anda Afrika’da girişimciliği engelleyen bir takım kısıtlamaların aşılması gerekmektedir.
Afrika’da firmaların en yaygın çalışma kısıtlamalarına baktığımızda sırasıyla, finans kaynaklarına ulaşım, elektrik problemleri, politik istikrarsızlık, gayri-resmi sektörün uygulamaları, vergi oranları, gümrük mevzuatı ve ilişkileri, rüşvet önemli başlıklardır.
Bankalar tarafından finanse edilen işletmelere baktığımızda Küçük İşletmeler %7, Orta Ölçekli İşletmeler %13 ve Büyük İşletmeler %16 oran teşkil eder.
Ağustos 2017