Afrika’nın Geleceği Afrikalı Gençlerin Ellerinde

Eski bir Afrika atasözü der ki: ”Ormanı orman yapan genç ağaçlardır.” Bu bağlamda Afrika’nın geleceğini Afrikalı gençler belirleyecektir. Yükselen Afrika derken Afrika birçok olumsuzlukla karşı karşıyadır. Çoğu gece 240 milyon insan yataklarına aç girer. Afrika çocuklarının %50’den fazlası beş yaşına gelmeden ölür.

Afrika’nın gelişen nüfusu ile genç bir kıta olmasına rağmen henüz gençlerin çoğu işsizdir. İklim değişikliği sadece kendi ülkesindekileri değil sığınak aramak için yollara düşecek milyonları da zorlayacaktır. Bu ve diğer kasvetli zorluklar kıtada düşen emtia fiyatları ile 63 milyar$ kayba neden olacaktır. Emtia ihracatı kıtada “Yükselen Afrika” yı desteklerken aynı zamanda bu kabul edilmesi acı bir gerçektir.
Bu astronomik zorluklar göz önüne alındığında gençliğin sorunları çözmede katkısı çok küçük görülebilir. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Afrika’da da tüm dünyadaki gibi küresel kalkınma mimarisi, Ocak 2016’da değişmeye başladı. Afrika bu sıkıntılı ortamda, yeni umut verici fırsatlara uyandı. 2015 yılının son çeyreğinde Afrika da sürdürebilir kalkınma 2030 gündemine alındı ve COP21 Paris antlaşmasına katıldı. Bu iki antlaşmada gıda güvenliği, iş, çevre esnekliği ve ekonomi olmak üzere kıtanın potansiyelini garantili büyümesini içermektedir.
Eski bir Afrika atasözünün dediği gibi “Ormanı orman yapan genç ağaçlardır”. Afrika’nın gençliğinin kendi geleceğini belirleyeceği anlamına geliyor.
Eğer gençler daha iyi politikaların gerçekleştirilmesi için liderlik yapmazsa ve seferber olmazsa teknik kaldıraç çalışmayacaktır ve Afrika yükselemeyecektir. Gençlerin elinde müthiş araçlar vardır. 2013’de Birleşmiş Milletler bildirgesine göre Afrika’da 650 milyon mobil telefon kullanıcısı vardır. Internet sayesinde bugün teknoloji meraklısı gençlerin kendilerinden önceki nesillere göre daha fazla fırsat vardır. Son on yılda Internet mobil teknoloji ve sosyal medya ağı sesimizi duyurmak için büyük devrim yaratmıştır. Gençlerin teknik bilgileri göz önüne alındığında bu, politika taahhütlerini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.
Sıradan vatandaşlarla birlikte politik liderler de sosyal medya platformlarında yerlerini almaya başlamıştır. Bununla birlikte nesnel politika pozisyonlarına ilişkin siyasi liderlerin gençliğe ulaşmaları içinde bir fırsat oluşmuştur. Internet özellikli telefonlarla sosyal medya ile gençlik bir bağ kurmuştur.
Afrika’nın Geleceğinde Tarımın önemi
Afrika’nın gelişiminde fayda sağlayacak optimize edilmiş tarımsal değer zincirini kapsayan kalkınma altında, yoksulluk, iklim değişikliği ve işsizlik gibi kritik konuları içermektedir. (EBA) Ekosisteme dayalı uyum yaklaşımlarıyla çiftçilerin gelir artışı sağlanarak ve düşük çevresel faktörler ve finansal maliyet elden geçirilerek verim %128 arttırılabilir. Tarım sektörü aynı zamanda 17 milyon iş gücü yaratabilir ve tarım sektörünü 2030 yılında katalize ederek hacmini tahmini 1 trilyon $ ‘a çıkarabilir. Bu optimizasyonun sağlanması için önemli politikaların uygulanması gerekir. Gençlerin de ulusal ve bölgesel düzeyde bu politikaların uygulanmasını savunması gerekir. Bu politikalar şunlardır:
-Bölgesel entegrasyon ve göç politikaları ile kıtada malların ve insanların serbest dolaşımının kolaylaştırılması.
-Afrika iç ticareti için ticaret politikaları,
-İmalat politikaları ile rekabet ve yerel üretimin pazarlanabilirliğinin geliştirilmesi ve Afrika’da yerel olarak üretilemeyenin ithal edilmesi.
-Yamoussoukro Kararına göre Afrika’nın iç hava yollarının ekonomik hale getirilmesi için politikalar.
-Öncelikleştirilmiş alt yapı geliştirme politikaları ile yolların insan ve kırsal alanlara elektrik ağının genişletilmesi.
-Güçlendirme politikaları ile Afrika’da üretilen gıdanın %80’ini üreten kadınlara teşviğin artırılması.
-Üst düzey iklim ve geliştirme stratejileri, özellikle COP21, 2063 sürdürebilir kalkınma hedefleri ve Afrika Birliğinin gündemi gibi modernizasyonun gerçekleştirmesi yolunda, iklime dirençli Afrika için optimize edilmiş gıda sistemleri .
Afrika’nın geleceği için yukarıdaki tüm politikaların uygulamalarını savunmak adına gençlerin tüm araçları ve sesini kullanması gerekir. Hükümetleri ve özel sektörü bu politik alanlarda, bölgesel ve hükümetler arası ve çok taraflı kurumları bu politikaların gerçekleştirmek için çağrılmalıdır.
Şu an Afrikanın çağıdır. Boyunları bükük bu kararlı insanlar, olanakları ve fırsatları, zorluklarla birlikte tüm toplum yararına somut gerçekleri görerek yol alacaktır. Afrika’nın zaman ve kayba hiçbir bahanesi yoktur. Afrika’nın gençliğinin yükselişine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu şey “Harambee” , Türkçesi ile Elele Güçbirliği’dir. Afrika’yı geleceğe Afrika’nın gençleri taşıyacaktır.