TARIM

Tarım Afrika'nın ekonomik gelişiminin omurgasıdır . Kırsal kesimde yaşayan Sahra Afrikalıların %63 ‘ü ile dünyanın ekilmemiş ve ekilebilir toplam arazisinin 60% ‘ı olan Afrika kıtası , bu sektörde iş geliştirme için sonsuz bir potansiyel sunmaktadır. Girişimci tarım yapıları, mekanizasyon ve tarımsal tekniklerin modernizasyonu ile büyüyen bu sektör diğer ihtiyaçlar arasında gerekli hale gelmektedir .
Sulama sistemleri , sera imalatları , tarım makinaları ve aletleri Afrika pazarında yol alınabilecek bu sektördeki önemli alanlardır. Ayrıca Kaju , Kakao , Kahve gibi anavatanı Afrika olan bu ürünlerin de Türkiye ithalat pazarında önemli bir yeri vardır.