SAĞLIK

Analistler Afrika'da ilk beş en umut verici yatırım alanına özel sağlık sektörü koyuyor. Sektör hükümetlerin çabaları ve düşük maliyetli sigorta hizmetleri ile hızla gelişmekte ve çağa ayak uydurmaktadır. Ancak, hemşireler, doktorlar ve cerrahlar hala yüksek kaliteli hasta bakım cihazları ve aksesuarları için ihtiyaç duymaktadır. Bu da medikal ürünler, hastane ekipmanları , ilaç konusunda Afrika pazarında önemli bir pay olduğunun göstergesidir.